ספר בלמידה- ישעיהו- לימודים לפי פרשות.

דרך למידה.

ספר ישעיהו הוא חזון ועתו הוא בעת מלכים ככתוב בספר.

הוא מדבר על העת הזאת גם כשופט גם כמוכיח כדבר בורא עולם דרך נביאו אודות הקורות בארץ. 

כחזון נביא יש בכתיבה זאת של חזונו של ישעיהו, דברי שירות ומשלים ומשכך השפה והדרך בה הוא מדבר אינה כדרך הכתובה בספר מלכים.

ראשית קריאה ראשונה עם הדגשות גם כדי לחשוב כדרך השפה וללמוד את המשל.

לאחר מכן, קריאה שנית ושלישית.

הפרשות ולימודיהן:

ציון במשפט תפדה.

נכון יהיה.

כרם היה לידידי.

כיסא רם ונישא.

משא בבל.

משא מואב.

משא דמשק.

משא מצרים.

משא מדבר.

משא גיא חזיון.

משא צר הילילו.

עטרת גאות.

הוי אריאל אריאל.

הוי בנים סוררים.

הוי היורדים מצרים.

הוי שודד ואתה לא שדוד.

קרבו גוים לשמוע.

עלה סנחריב.

 נחמו נחמו.

החרישו אלי איים.

אני ראשון ואני אחרון.

שארית ישראל.

עורי עורי.

פרשת קומי אורי.

מי זה בא מאדום.

השמים כסאי

.

לימודי מספר ישעיהו- שנה זאת- קריאה ראשונה ושנית ושלישית- כל הכתובות עד כה…

לידיעת הקוראים,
– לפוטו המוצג בראש הכתובות אין בהכרח קשר עם הכתוב בהן, יש גם הצעות לסטיקרים.
..

.