WAR IS OVER- כתובה שנכתבה לאחר המלחמה עם הג'יהאד.

WAR IS OVER.

מבחינת הפקת לקחים למדנו שהורדת בכירים יותר מועילה לסיים את המלחמה מהר למרות שלא נגמרו מצבורי הנשק וכמובן מחישה את היכולת לעשות הפסקת אש.

ומבחינת תועלת ליום שאחרי המלחמה נראה שהפגיעה באויב קשה יותר מבחינת היכולת שלו לקום ביום שאחרי..

נראה ששר הצבא הציב יעד היעד להמנע מפגיעה אזרחים חפים מפשע*.  היעד הוא יעד נכון. גם מבחינת התועלת ליום שאחרי , יותר קל לעשות שלום ביום שאחרי.. חשוב להדגיש את הדבר כהישג לישראל. וזאת מבחינת מי הוא ישראל שאלה יעדיו במקרה ישמעאל (שלא כמקרה כנען).

ברור ששר הבטחון לא יהדר עצמו בנצחון על הג'יהד. מבחינת למי יש יותר גדול… ברור ששל גלנט יותר גדול ומשכך לא חוכמה ולא נכון להתהדר בנצחון הזה, הנצחון הוא הדרך שבה הושגה ההכנעה- בכירים ולא אזרחים חפים מפשע* במקום הזה שיהדר עצמו.

אני טוענת שתרגיל צבאי זה המכניע על ידי הורדת בכירים  שחילהם לאחר מכן רצים ללא פקודה וללא כיוון, הוא דבר שילמד בבתי הספר למלחמה.

*לאחר השואה הובאו בדין מנהיגי העם הגרמני ובכיריו.

העם הגרמני לא הובא למשפט כחף מפשע וזאת למרות שהעם הגרמני היה חיל בצבא של היטלר.

מהמקום הזה שעשית שלום עם העם הגרמני, אז ברור שמהמקום הזה תוכל לעשות שלום עם ישמעאל הזה.

יש לי רעיון.

גם נועה וגם נטע שרו בשפה זרה לישראל בארויזיון.

ומשכך "למה שלא" נשלח בפעם הבאה את שריף הילד הדרוזי כנציג בארוויזיון שיבוא ככה עם רמזי קטנני להופעה, אולי גם טריו ג'ובראן יצטרפו כלהקה מלווה, אפשר להביא גם את סמיר שוקרי ואני אומרת לך , אנחנו לוקחים מקום ראשון.

ואם יזכו כמו שאמרתי, זאת לא נבואה ושייך לתחום מדעי הרוח… בדיוק כמו החזאי של מזג האויר שהיה אומר בסוף כל תחזית:

ולסיכום, אולי ירד גשם, אולי לא.