TELL HIM TO TELL THEM.

בענין הרפורמה,

מענין למה לא עלתה האפשרות למשאל עם בענין.

משאל עם ימנע את המהומה.. את מלחמת האזרחים.

זה מקרה קלאסי למשאל עם.

משאל עם גם ימנע תופעות של כאלה שממנפים את הארוע לנקודות פוליטיות או כניסה לעולם הפוליטי,

כמו שיאיר לפיד נכנס להפגנות צדק כלכלי חברתי תוך הטיית הדרישה לשיוויון כלכלי,  לדרישה בשיוויון בנטל הצבאי,

במקום הזה בנה יאיר לפיד את המסלול שלו לכנסת.

ולנוכח הרוחות המנשבות בארופה,

חשוב להבין, הג'ודן שבחרו לגור בברלין ושטוקהולם, לא עשו זאת כפליטים כמו הסורים.

אלה אנשים שהעדיפו לחיות בשקט שאין איזה טיל שנופל על הבית שלהם באמצע הלילה..

הם אנשים שראו אותנו פה סופגים טילים ונלחמים וישבו לבטח שם.

ומה אני אומרת, אפשר להעריך את הדבר בכסף.

כל ג'ודן שירצה לבוא לפה יפקיד דמי חסות – מליון שקל לראש בתמורה לויזה לישראל.

למשל, משפחה בת חמש נפשות תשלם חמש מליון שקל בעבור אישור כניסה לישראל.

(גולים שעשו צבא, לא ידרשו לעשות זאת)

תשלח את יאיר לפיד לאמר הדבר הזה לגולים בשבדיא.

ומפה לענין הטקסים השטניסטים בהם שרפו ועתודים לשרוף את תורת ישראל בשבדיא,

מפה, מחולון, .אני קוראת לאיחוד מוסלמי ויהודי לניתוק יחסים עם שבדיא-

יש  לסגור את השגרירויות של ישראל וכל מדינות האיסלאם בשבדיא ולהחזיר את השגרירים וצוות עובדי השגרירויות הביתה למזרח התיכון ולנתק יחסים עם השבדים.

ולשגריר שבדיא בישראל, אני אומרת- החוצה, צא בחוץ. צא מישראל..

TO THE SWEEDEN EMBASEDOR IN ISRAEL I SAY- RAUS

GO OUT FROM MY LAND- YOU ARE NOT WELCOME HERE

.MUSLEM AND YEHUDIM- UNITE AGAINST SWEEDEN

THE SWEEDEN PEOPLE SHOULD ANDERSTAND THAT  THEY ARE BURNING THE BOOK THAT THE POPE READ AND PRAY FROM.

 BY BURNING THE BOOK OF ISRAEL THEY ARE BURNING  THE PSULMS ALSOW..

YOU SHOULD THINK BEFORE YOU DO IT AGAIN.

THE CHRISTIAN PEOPLE SHOULD BE AGAINST SWEEDEN IN THIS MATTER ALSOW .

תגיד לשר החוץ שיגיד להם.

נקודה למחשבה לשבדים, לנצרות ולאפיפיור,

השבדים הם נוצרים, הם קוראים בתורת ישראל, וגם הם מאמינים שתורת ישראל היא הספר מבורא עולם.

בתנך יש גם את התהלים שגם הם שרים משירות דוד ואסף מהתנ"ך.

ומשכך שריפת התנ"ך בשבדיא אמורה לייצר התנגדות והוקעה גם מטעם הנוצרים בשבדיא, בארופה ובעולם כולו.

תגיד לשר החוץ שיגיד להם גם את זה.

.

.