T SHIRT שחורה.

יאיר לפיד ברח במלחמת לבנון. עזב את החבר’ה והלך לעבוד בעתון במחנה.

שיאיר לא יטעה, החבר’ה לא קינאו ביאיר במחנה כמו שעדתו של קורח קינאה למשה במחנה.

ברור לי ולך שחלק מהאמהות של הלוחמים היו מהנשים בשחור.

גם לפיד לבש טי שירט שחורה.

ככה הוא בא לארדואן.

עם טי שירט שחורה.

כנראה מתוצרת ג’ורג’יו ארמני.

זה לא הטי שירט של המתאגרף מהשיר של סיימון וגרפונקל.

ליאיר לפיד חילקו את בגדיו של זה.

נראה גם ששלמה ארצי לבש את בגדיו של זה.

והוא לא עשה קרבי.

המתאגרף מהשיר של סיימון וגרפונקל, היה יכול להיות אלוף העולם אם לא היו נותנים ליאיר לפיד את הטי שירט שלו.

בשורה התחתונה,

יאיר היה ג’ובניק בצבא, גם כאדם כותב יאיר לפיד הוא ג’ובניק.

הוא דרש שיוויון בחובות, לא שיוויון זכויות כשהוא נכנס למחאת צדק כלכלי כדורש שיוויון חובות ולא זכויות.

העובדה שאתה נושא כשווה בנטל לא מקיימת אותך כשווה זכויות כפי שדרשו החבר’ה של דפני.

והם לא דברו בענין זכויות ההומואים..

הרעש של ההומו בכניסתו לעיר העיב על תפילת העני בישראל כמהסה את התפילה הזאת.

אני טוענת שכניסתו של שמולי היתה להרשיע את זה ולהעלות את זה.

סיים תפקיד והלך.

ג’ובניק.

עם ישראל שב לפה באישור הגויים. ללא אישור הגויים, עם ישראל לא היה שב לפה.

הקריאה לחרם על ישראל מהגויים באם עם ישראל ישלול זכויות לאיש השוכב את זכר משכבי אשה, היא איום.

האיום מהמאשרים שאישרו לישראל את השיבה לארץ הזאת, למעשה מנקה את ישראל מחטאי אורחות הארץ בארץ הזאת במשילותו הזאת מתוקף זאת.

עם ישראל לא הורשע בראונד הזה.

הלאה.