משל פרעה ויוסף.

אגב, תזכור שיוסף ופרעה, לא עוברים בישראל. בני ישראל אם יהיו ענודים, לא יעברו בישראל כמו יוסף.

הבעלים והענודים שמושלים בקנין הבעלים שלהם שממשילים אותם ליוסף, לא עוברים בישראל.

ההומואים המקורים הם גברים שיש להם בעל, נותן חסות… הוא גם הבעל של הילדים שלו וגם של אשתו..

ביאליק כתב ככה:

“לא ביום ולא בלילה, חרש אצא לי אטיילה, לא בהר ולא בבקעה, שיטה עומדה שם עתיקה.. את השיטה אשאל אני, מי ומי יהיה חתני…”

נראה שלביאליק היה נותן חסות.. בעל..

.