תמ”ג ביחס לעובדים.

תמ”ג לנפש ותמג לעובדים לעומת שכר:

מדד ה- OECD שם לעצמו יעדים לבחינה מתוך מקום של חברה שמציבה לעצמה יעדים, גם סוציאלים, כדי לשפר עצמה מבחינת איכות חיי היחיד והרבים בעולם הזה.

מבחינת תוצר גולמי לנפש, שכר השכירים צריך להיות כזה שהאדם יכול לצרוך מהמשק לפחות כמו שהוא מייצר וזאת גם כדי שהיקפי המסחר לא יקטנו (ובמקום הזה גם הגברת שטראוס היא בעלת עניין).

כי הצרכן לא יקנה בכמות שהמשק מייצר, תהיה ירידה בביקושים ומשכך ירידה בייצור.. בתפוקות.. ומתוך המקום הזה להציב יעדי שכר.

הנטיה בעת הזאת היא לפצות דרך אשראי בנקאי וחוץ בנקאי כמו שעשה איתן יוחננוף.

חשוב למדוד את התוצר הגולמי לנפש ביחס לעשירונים, על השכר הממוצע יש השפעה גדולה ממשתכרי שלושת העשירונים הגבוהים.

מהלשכה לסטטיסטיקה- שכר ממוצע לפי עשירונים:

שכר ממוצע לפי עשירונים 1-7 70% מהעובדים במשק- שנת 2018 לפי הספורות הנוצריות.
שכר לנפש עשירון-1 עשירון-2 עשירון-3 עשירון-4 עשירון-5 עשירון-6 עשירון-7
גברים- שכר ממוצע 1,107 3,002 4,862 6,062 7,284 8,677 10,500
נשים- שכר ממוצע 1,060 2,992 4,813 6,056 7,258 8,663 10,456
שכר ממוצע כולל 1,084 2,997 4,838 6,059 7,271 8,670 10,478

 

ניתוח הדוח לממוצעים נבחרים ביחס לתוצר הגולמי לנפש:

שכר 2018 ב- ש’ תוספת 10% *שכר ב- $ תמ”ג לנפש ב-$
שכר ממוצע 7 עשירונים 5,914 6,505 1,918 123,485
שכר ממוצע 1-5 4,450 4,895 1,443
שכר ממוצע 3-7 7,463 8,209 2,420
שכר ממוצע- 3-5 6,056 6,661 1,964

 

מקורות מידע:

קשה למצוא דוחות עדכניים, הדוח הכי קרוב שמצאתי הוא משנת 2018 לפי הספורות הנוצריות.

לכן, כדי למדוד ביחס לעת הזאת את יחס השכר לעומת התוצר הגולמי לנפש הוספתי עשרה אחוז לשכר 2018.

דוח הלמ”ס:

מידע  מ-wikipedia תמ”ג. מהלמ”ס –  עובדים. מהלמ”ס– שכר ממוצע- יוני.

המועדים על פי הספורות הנוצריות.