תיקון עיוות- משל האינדיאני.

**

האינדיאני הוא בן אדמת אמריקה.

וזאת שלא כמו האפריקאים והארופאים שהגיעו לאמריקה כמהגרים.

ברבות הימים תלונת האפריקאי על עבדותו הסתה, השכיחה,  את התלונה האינדיאנית.

ומשכך התלונה האינדיאנית לא טופלה נכונה.

העשוקים האמיתיים ביבשת אמריקה הם האינדיאנים.

לצורך הענין כמהגר, האפריקאי התיישב על אדמת אינדיאנים עשוקים,

ונראה גם שיש מקומות שהאפריקאי קיבל את הפיצוי המגיע לאינדיאני.

האפריקאי היה עבד באמריקה, אמריקה היא אינה מולדתו של האפריקאי,

ומשכך,

בשחרורו מעבדותו מגלותו,

היה צריך לשוב לאפריקה לדרוש את זכויותיו ולא באמריקה.

ולדרוש את המגיע לו מהלבן העושק אותו באפריקה.

הלבן באמריקה לא עשק את האפריקאי.

הלבן באמריקה התיישב באדמת אינדיאנים.

הלבן באפריקה, האפרטהייד עשק את האפרואמריקאים.

הלבן באפריקה צריך להשיב לאפרואמריקאי.

ישראל שב לארץ ממנה יצא למצרים לאחר שהשתחרר מעבדותו.

לאחר נפילת פרעה, ישראל לא נשאר במצרים.

אמריקה בשחור לבן.

אמרו על אובמה שנשיאותו היתה כתיקון מעוות.

שנלסון מנדלה נהיה ראש ממשלת דרום אפריקה היה תיקון מעוות.

ומשכך,

שאינדיאני יהיה נשיא ארצות הברית יהיה תיקון עיוות.

**