תארו לכם:

תארו לכם…

תארו לכם שיום אחד אתם חוזרים הביתה ומישהו החליף את המפתח ואתם לא יכולים להכנס לבית מנסים לפתוח ולא מצליחים ואז נפתחת הדלת ומישהו אומר שלום, מה אתם רוצים מי אתם.. וזה הבית שלכם.. ואתה אומר לבן אדם זה הביית שלי תצא מפה והוא אומר לך, זה הבית שלי ומריבה והמשטרה באה והבן אדם מראה לכם אישורים של הטאבו ושזה הבית שלו וגם כל השכנים מאשרים דבריו.. וככה זורקים אתכם לרחוב.. ועוד מוציאים לך צו הרחקה..

ואחרי שנה קם מנהיג שיודע שיש חבורה כזאת שקרובה לשלטון שהתחפשה לבני  הארץ שככה כובשת את הארץ , משחדת פקידים עם אישור חתימה כמו קאפו כזה.. ומוציאה אותם מהבתים שהם עשקו, ומעניים את העם  ומשתלטים על אוצרות העם ומתוך המקום הזה, הוא מבודד אותם מהעם  ולגטו ועושה להם שואה ואתה חוזר לביתך.. ואחרי שנתיים ונגמרת השואה והבן אדם שככה גנב לך את הבית בא עם המסמכים של הטאבו ומבקש להוציא אותך מהבית.. אומר זה הבית שלו.

מה תעשה לו..

.