שכר לעומת מחירי סחורות- בעזרת מידע מ- OECD.

**

המחירים בישראל הם הגבוהים ביותר במדינות הנמדדות ב- OECD בשנת 2023, והשכר במשק בהבדלה ממדינות ה- OECD הוא במקום ה- 23 מהגבוה לנמוך בשנת 2022. לצורך הבנה, המדינות שנמצאות במקום השני והשלישי לאחר ישראל ביוקר המחירים, נמצאות במקום ה- 6 וה- 8 בגובה השכר מהגבוה לנמוך, משמע שהשכר בארצות אלה יכול לעשות יותר מהשכר בישראל על כמעט אותה רמת מחירים. הם יכולים לקנות יותר.

השנים לפי הספורות הנוצריות.
הטבלאות מאתר OECD עם באורי למדדים.

**