קורונה כמושפעת ומשפיעה.

חודש שלישי- שנת שבעים וארבע לקוממיות שהפכה לעצמאות.

לפני שנה היתה נסיגה בקורונה ומחלקת אישפוז טיפול נמרץ קורונה התרוקן מחולי קורונה והוסב בחזרה לטיפול נמרץ רגיל.

אחרי חג השבועות הייתה עליה חדה במספר החולים.

אני אחשוב על כך, יש התכנות גבוהה שאחרי החג אנהג בהקפדה באמצעי הגנה נגד הדבקות.

יש כאלפיים נדבקים ביום גם בעת הזאת שמשחררים הקפדות..

יש התכנות שעל הבסיס הזה שהקורונה עוד פה ועם בוא ימים חמים יותר, תתגלה מוטציא חדשה.

.

.