קבוצות מובילות בישראל וזאת לפי זכויות, על פי דבר תורה:

קבוצות מובילות בישראל וזאת לפי זכויות, על פי דבר תורה:

לוי הוא לוי על פי האב- אין לו נחלה בישראל ויש לו זכות אחוזה בנחלות ישראל.

הכהן הוא מהלוי ועל פי האב.

ישראל הוא ישראל על פי האב– יש לו נחלה בישראל לצמיתות ואין לו רשות למכור את נחלתו לצמיתות והוא חייב לתת אחוזה מנחלתו ללוי ואין לו אישור למכור את אחוזת הלוי. כשהוא מוכר את נחלתו הוא גורע במכירה את אחוז השטח של הלוי.

גיור– הוא גר בישראל ואינו יהודי או לוי או ישראל לאחר גיורו. הוא אינו יורש נחלה בישראל אותו הדבר גם ילדיו שלא כישראל כגר במראים, חוקה אחת לגר ולישראל מבחינת מקיים מועדי קודש כחובה ומותר לו להחזיק קנין אדמה בערי ישראל אך לא לצמיתות.

אזרח– הוא תושב, לצורך הענין הנוצרים והמוסלמים הם לא גרים ויש להם זכויות אזרח וזכויות קנין בישובים שלהם- לא לצמיתות.

להבדיל מהגיור הם זרים למועדי ישראל והם אסורים למגורים בקרב ערי ישראל ואותו הדבר עם ישראלים, אסור לישראל לגור בישוביהם.

עבד זר– הוא קנין של המעביד שלו. הכל דרך מעבידו שחייב להביא אותו בברית וכחוקות העבד בתחום אחריותו של מעבידו, במידה ופשע מעבידו נושא בעולו.

עובד זר– שבא בהסכם, על פי חוקת ההסכמים יש לכבד את המוסכם עימו בהתאם למסוכם איתו, קיבל אשרה בהסכמה לשנה, אחרי שנה הוא עוזב. רוצה להאריך, באם המדינה מאשרת לו אז בסדר, אם לא אז לא. כמו באמריקה, כמו בהודו, כמו בסודן, כמו באתיופיא, כמו בפיליפינים, נגמרת לך אשרה אתה יוצא.

אין לו זכות קנין ואסור לו לגור והתערב בערי ישראל, ובשכונות ישראליות כמו דרום תל אביב.

צריך לעשות להם שכונה רק להם.

.

וזאת חוקת תורת ישראל שמקובלת גם על ישוע ומשכך גם על הנוצרים.

גם ישוע, היה אומר לך אותו הדבר.

(הזרים הרגו את ישוע אתם יודעים)

בארצות האיסלאם החוקה בענין יותר מחמירה מישראל ובארצות הנוצרים

כך שגם מוחמד היה אומר לך אותו הדבר.

אם לאומן אפריקאי ומכל הארצות של העובדים הזרים בישראל וגם לאומנים מארצות האיסלאם ומכל מדינה בעולם ומכל צבע, יש בעיה עם דבר תורה זה ועם קבלתי את דבר תורה זה, הוא מוזמן לשלוח לי בקשה לא לשדר את שיריו ברדיו זמן השלום וכשיעשה זאת אעשה זאת.

כמובן שפליט, הוא פליט הוא פליט, פה בכיף ובאהבה ותגמר הבעיה בארצו יחזור הביתה למולדתו למשפחתו ולאהוביו.