“צעיר פוחז כמים” – עווד רון כהנא.

לפני שאתם קוראים את דברי בענין וכדי שתבינו את דברי, תארו לכם שעם ישראל לאחר העבדות הקשה במצרים ולאחר חזרתו לארץ וכיבוש הארץ היה בא לפרעה ותובע אזרחות בארצו..

חשוב להבין את דברי עווד כהנא. את פשר דבריו.

ברור לכולנו שנלמד מהשואה שהעם הפולני לא רצה את עדתו של כהנא בארצו.

אחרי השואה היו אשכנזים שבקשו לחזור לבתיהם, והיו פולנים שהרגו אותם.

לאחר מכן נפתרה הבעיה והעמים אשרו לישראל את המדינה בארץ הזאת.

מדבריו של כהנא נלמד שהפולני מערימים קשיים על אשכנזים לקבל אזרחות בארצם ומולדתם של העם הפולני.

אם מר כהנא יהודי שחזר לארץ הזאת לאחר אלפיים שנות גלות ולאחר שואה בארופה,

מאוד עלוב הדבר שמר כהנא מבקש אזרחות מעם שאינו עמו ושלא רצה אותו בכל דרך בארצו ומולדתו.

אם כהנא תולדה של סבא או סבא רבא פולני שהתחתן עם יהודיה והוליד ממנה והלאה, אז כן, כהנא פולני.

אם כהנא תולדה לזיווג כזה הוא לא נוצרי ולא יהודי, יען כי על פי הנצרות אדם הנולד לאם יהודיה ולאב נוצרי הנולד לא נוצרי. על פי תורת ישראל הנולד הזה לא יהודי.

בעמים האלה יש הבדל בין לאום לדת, לנוצרי אנגלי אין זכויות כנוצרי בפולניא, לנצרות אין קשר עם הלאום.