צינה וסוחרה אמיתו.

הסבר:

ארה”ב מציעה נתיב רכבת אחד מהודו לארופה.

אני מציעה ארבעה נתיבים מישראל עד:

תימן מצריים יוון ופרס.

ומהם יעדים קיימים הלאה ויעדים על הדרך עד אליהם.

הנתיב המוצע על ידי ארה”ב עובר דרך ימים ומשכך יש התכנות שהוא יותר יקר מארבעת הנתיבים שאני מציעה.

בנתיבים שאני מציעה יש יותר נקודות מסחר ומכסים שטח גדול יותר כך שהפרויקט יהיה יותר ריווחי..

לנוכח ויתור על  בניית מסלולים ימיים כהצעתי, יש התכנות שהפרויקט כהצעתי יבנה יותר מהר ומשכך יניב מהר יותר.

ומשכך אני מציעה לביבי להציע שלום עם הפלסטינאים עם ויתורים בתמורה ובתנאי לשלום עם סוריא לבנון עיראק ופרס.

.