צוברים סולארים בכל הערים.

אגב, דוסים, למה שלא בכל ערי ישראל יהיה חשמל כשר, גם במקומות שאינם מאופיני דוסים יש צרכנים לחשמל כשר, עם ישראל משלם שכרכם ואתם דואגים רק לאינטרסים שלכם.

אני טוענת שיש להציב צוברים כאלה בכל הערים ולתשתית זאת יחוברו בהמשך קולטנים להטענה סולארית.

הדבר יוזיל את עלות החשמל ושוק החשמל לא יסבול מתנודות במחירי הגז הפחם והנפט שיתורגמו לעליות מחירים לעם ישראל. יהיה פחות השפעה למחירי הגז, הפחם והנפט על חשבון החשמל. וכמובן, הדבר יעזור לעמוד ביעדי הפחת הפליטה שיוצרת ומשמרת את העננה שמעלינו.