עקרה.

***

עקרה- שיר מאת העלמה מיכל כהן.

אבי אהב את השיר אורי של רחל:

"בן לו היה לי,

ילד קטן,

שחור תלתלים ונבון,

אורי אקרא לו,

אורי שלי"

אבי לא קרא לבנו אורי,

הוא קרא לו יעקב על שם סבי,

אבי נתן לבנו שם שני.

ג'רארד.

לא אורי.

**