עיצה למשקיעים- רובל.

"המטבע הרוסי ממשיך לצנוח: דולר אחד נסחר ב-97 רובלים" כאן.

עיצה למשקיעים- רובל.

לקנות רובל. תוך שאתם משקיעים לטווח ארוך. 97 רובל לדולאר, זה נקודת פתיחה רצינית לימים שיחזור להיות במחיר הריאלי שלו, ברור שתגמר המלחמה ועסקים כתמול שלשום, וכמו שראינו את העליה של הדולאר לאחר שהגיע ל- 3.09 ביחס לשקל עולה למקומות שמתקרבים לריאלי בעת הזאת כך יקרה עם הרובל. להתכונן להשכיב את הכסף להרבה זמן , ירד יעלה ירד יעלה, בסופו של יום יגיע לערכו הריאלי.

כספקיות חומרי גלם מובילות ומשפיעות ברור שביום שאחרי המלחמה, תהיה פריחה כלכלית באוקראינה ורוסיא, לא משנה מי הראש. אלה ספקיות שבהעדרן מורגש חוסר ולנוכח החורבן יהיה צורך לבנות. הפריחה הזאת ברוסיא שתבוא בעת שאחרי המלחמה צריכה לשים משקיעים, תעשיינים, יצואנים, בתשומת לב מיוחדת להיות שם ביום שאחרי המלחמה.

תתחילו לבשל כמו שאומרים, כדי שתהיה לכם דלת פתוחה באוקראינה ורוסיא ביום שאחרי המלחמה.