סונאק- עבד כי ימלוך.

אני טוענת, שהאיפה ואיפה בענין צ’ארלס, שלמרות שהוא התחתן עם גרושה הוא הומלך בעוד ראשית מלכותו נולדה מהדחת מלך מסיבה זאת למעשה מבקשת להכשיר חוסר הגינות ואורחות של איפה ואיפה על העם האנגלי. ברור שהמהגר ההודי שדורש להפחית את ההגירה הוא כעבד כי ימלוך שהמושכים בחוטים שלו יכולים להניע לכל מקום לקיים את האיפה והאיפה מבחינה כלכלית על העם האנגלי.

אליזבת’.