נתנו יקבלו, לא נתנו, לא יקבלו.

.

ולבן גביר אני אומרת שגם אני חושבת שמשכורת של שמונה אלף לשוטר זה שכר מבזה.. 

ברור שהעתודים לפיקודי המשטרה יעדיפו לאבטח מכרה באפריקה או אסדת גז בים השחור בשכר הכו שילינג..

וצודקים.

במחיר סוסיתא לא תקבל מרצדס.

שיהיה ברור.

אך..

כמו שאמרתי לבן גביר ובנט וגנץ וגלנט  בעניין הדוסים אני אומרת בעניין השוטרים-

הגדלת שכר לחיילים עניים ולא רק לשוטרים.

אגב,

לגבי שכר מנהל בית ספר, מורה בבית ספר, תחשוב על הדבר במשל עסקים-

שמנהל בית ספר משול למנהל מפעל של 500- 700 עובדים.

ושמורה היא מנהלת מחלקה של ארבעים עובדים.

ושרכזת שכבה היא מנהלת אגף בן ארבע מחלקות עם כ- 160 עובדים.

ובהתאמה השכר.

.

.

ואני אומרת לכם, יש רוחות חדשות ישנות שמנשבות בארופה,

מי שבחר בגלות ולא עשה צבא ולא שלח את בנו לעשות צבא,

שלא יבוא לפה למצוא מקלט.

מי שנתן יקבל,

מי שלא נתן לא יקבל מקלט פה.

תבינו, אלה אנשים שישבו כל השנים בברלין בסבבה וראו אותנו כשטילים מגיעים עד לשכונה שלנו,

.

.