משפט מעלמא דדכורא הוא אינו כמשפט מעלמא די נוקבא.

מבחינת חוק תורה הלסבית לא חוטאת בחטא שהדין שלו כריתות נפש ומיתה.

**הלסבית לא נמצאת במקום הזה,

כך גם הסטרייטית, כך גם הגיי פרנדלי.

חוק ישראל הוא אינו חוק הגויים.

ההומו פה הוא לא כהומו פה מבחינת חוקי אלהי הארץ הזאת.

אני מציעה לאלה לא להיות הרוח הגבית של אלה בארץ הזאת  משנה זאת והלאה.

אני טוענת שהשנה הזאת השבועות הנכון הוא באותו מועד של מצעד הגאוה השנה.

אני מציעה לאלה להשאר בבית.

**בדיוק כמו שהדין ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך, הוא דין לעלמא די נוקבא ולא לעלמא דדכורא, כך גם הדין על האיש השוכב את זכר משכבי אישה שהוא מדיני עלמא דדכורא ולא דיני עלמא דנוקבה.

האם יש מישהו שרוצה לסתור עיצה זאת.. מישהו יקום לסתור עיצה זאת.

אם עד מחרתיים איש לא יקום, אוכל לשיר:

אף אחד לא קם.

במקרה הזה, אחלה.

תשבו. תנוחו.

תרבחו וותיסעדו.

תראה,

הפרה השמנה שדאגה שהפרה הרזה תאכל את שצברה בשנות השובע, שלחה את האנורקסית לאכול את שצברה הרזה בשנות הרעב.

אני טוענת שהאנורקסית מהונדסת.

תכלס בשטח,

אז מה אם היא בולמית, יש לה מלא כסף בבנק.. מהבחינה הזאת, גם לפרה השמנה וגם לאנורקסית יש בעיה נפשית. השמנה לא יודעת שובע והאנורקסית משוגעת לחשוב שהיא שמנה. זה בתכלס. בתכלס חשבון הבנק של האנורקסית וחשבון הבנק של השמנה גדול יותר מחשבון הבנק של הרזה.

ובמקרה העובדים הזרים, אתה יודע, עשו יבוא של אנורקסים. במקרה הזה האנורסים והרזים לא אשמים. הביאו את זה כדי להרשיע את זה ומשכך להצדיק את זה.

.