משל חמור ובנו שכם- פרשת וישלח יעקב.

וַתֵּצֵ֤א דִינָה֙ בַּת־לֵאָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יָֽלְדָ֖ה לְיַֽעֲקֹ֑ב לִרְא֖וֹת בִּבְנ֥וֹת הָאָֽרֶץ׃ פרשת וישלח יעקב.

דינה היתה בת יחידה ליעקב, אחות יחידה לאחיה, והיא ומשפחתה חזרו לארץ לא היו לה אחיות ועוד לא היו לה חברות והיא הלכה ככה לראות בבנות הארץ … ובמקום הזה תפס אותה שכם בן חמור מעשירי הארץ שחושב שמותר לו הכל גם כמו שהצפונים אומרים, שהם הולכים להעמיס בנות מהדרום כחושבים שהם האלהים בארץ הזאת. אני הצעתי לאדם צעיר שבעיני הוא משול לשכם ברצונו להעמיס בנות שחורות מהדרום, שיחשוב איך הוא ירגיש שהאח המזרחי השחור של הבת הזאת שהוא מבקש להעמיס אותה (עם סם אונס) יעשה אותו הדבר לאחותו, והוא הזדעזע מהמחשבה, גם שכם היה מזדעזע בחושבו שמישהו יעשה את אותו הדבר שהוא עשה לדינה- לאחותו.

מהיום הזה כנראה שבן העשירים הזה שילם כסף לבני כוש מזרע חם, לתקוף אותי.

האדם הלבן הזה מהצפון כנראה חושב שמה שמותר לו אסור למזרחי.

אני הצעתי לבחור להתחבר לליבו על הנערות האלה שהוא מעמיס שהצעתי לו לחשוב מה הוא ירגיש אם שיקרה דבר כזה לאחותו..

אני בטוחה שהבן נקם בי, מתוך תחושות העליונות של האדם הלבן הזה. ואני לא עשיתי דבר לאחותו.

השחורים שתקפו אותי בדרך מאוד מתוחכמת הם לא זרע אברהם, הם לא משבא, הם מזרע חם, מכוש, אח כנען, אחיו של שכם בן חמור, יש שחור ויש שחור יש לבן ויש לבן.