מוסיקה יבוא יצוא.

תעשיית המוסיקה מאופיינת בהקפים מסחריים גדולים, יש מצב שיש לתעשיית המוסיקה מבחינת כניסה ויציאה של מטבעות זרים, השפעה לא קטנה על שוק המט”ח גם בישראל. ולא רק ביחס לאומנים עצמם גם על מסחר במוסיקה כמו כלי האזנה, שאתה משלם ליו טיוב או לדיזר, אתה מוציא מט”ח.

.

בבחינת היצירה המוסיקלית בישראל מבחינה כלכלית ישראל, ברור לכולנו שהתעשיא בישראל יותר מוציאה  מט”ח משהיא מכניסה מט”ח.

משמע,

שיבוא המוסיקה גדול מיצוא מוסיקה.

הצרכן הממוצע קונה מוסיקה מחוץ לארץ יותר משהוא קונה מייצור מקומי.

ישראלי ישלם לכוכב מחוץ לארץ יותר משהוא ישלם לכוכב בארץ בעבור הופעה.

ברור לכולנו שהאנגלים ישלמו לווילסן יותר משהם ישלמו לגפן.

גם הישראלים.

ישראל גם קונה מוסיקה מהשכנים.

ישראל קונה מוסיקה ממרוקו יותר משמרוקו קונה ממנה.

אותו הדבר עם לבנון.

ברור שאמר דיאב, מייצא לארופה יותר מאיל גולן.