“מדיני גלובאלי ולוקאלי..”

“מדיני גלובאלי ולוקאלי..” כמו שאומרים..

מבחינת איפה ואיפה מסחרי, יש להתיר לסוחר להפלות כ- עשרים אחוז מהסחורה למכירה במחיר זול במיוחד לקבוצת בני אדם עניים בקהילתו. והדבר מקובל מבחינת משפט הענים (תורת חסד).  לצרכנים הלא עניים אין כל זכות להלין על הפליה זאת.

כרטיס ויזה שיודע מי הם הקונים העניים, יזכה עם הקניה כך וכך אחוזים בסבסוד המדינה.  על סחורה זאת לא ישולם מס ומע”מ, כך שמבחינת כובד הנטל יהיה אפשר לתת הנחות בגובה של עד חמישים אחוז. והאדם כאחד האדם בא למקום, על כל מה שמשתמע מכך.

GLOBAL

בחשיבה גלובלית כמו שאומרים, אפשר גם GOOGLEpay אפשר גם PAYpal ועוד..

LOCAL

לידיעת עריית חולון, בקטע המדרכה מול קוגל 30 ליד הספסל איפה שעשו את הגדר של הרכבת הקלה יש הצרת מסלול שיש נכים עם כיסא גלגלים שלא יכולים לעבור שם , אם תחקרו בדבר תראו שיש יותר נכים שהולכים בדרך עקיפה וצדדית לרחוב הראשי מסיבה זאת לאחר שהצרו את המסלול. בבקשה לקרוא לפקח שיסיר את המפגע הסביבתי אם בהתחדשות ערונית עסקינן..