לה לה לנד- שיר מאת העלמה מיכל כהן.

אני חיה בלה לה לנד.

סגרתי את עצמי,

או אולי יותר נכון לאמר החבאתי את עצמי.

ושלא תעשה לי סרט,

אני לא נחבאת אל הכילים.

למרות שלא רואים אותי.

אני מאוד נוכחת.

אני לא כמו שאול

ואני לא בת שאול.

שיהיה ברור.

.

אני לא יכולה להתמודד עם כמה דברים.

יש כמה דברים שקרו

וכאילו לא קרו.

מבחנתי הם לא קרו.

נכון,

יש רגעים שאני נפגשת עם מה שקרה.

ומהר מאוד אני סוגרת את הפגישה.

אני לא יכולה להתמודד עם הדבר.

אני חיה בעולם משלי

ועדין.

אני אומרת למשה,

ששאל למה לא רואים אותי,

ולמה אני לא יוצאת מהבית,

ש:

אני פה.

ואני פה.

ןאני פה.

ואני פה.

ואני פה.

ואני פה.

ואני פה.

רואים אותי.