כשמחת הגנב על השלל- קדם למיוחדת לויסוצקי.

לזכות אמריקה יאמר שהאפריקאים באמריקה משפיע מאמריקה על עמי כפי שלא היה משפיע אם היה בשלטון האפרטהייד האפריקה. אם האפריקאי הזה לא מהוגר לאמריקה האדם הלבן הית תופס אותו באפריקה שמשם קולו לא היה נשמע כפי שנשמע מאמריקה. אתם מכירים ושומעים יותר אומנים אפריקאים באמריקה , מאומנים אפריקה באפריקה. מעניין איך היתה משפיעה ברברה על עמי העולם כולל ישראל באם משפחתה היתה עולה לישראל.