כי נפש כל בשר – דמו הוא.

למחשבה: מבדיקת תורה בענין ההפריא יש כמה תחומים לבדוק אם הדבר נכון ומה לא נכון ומה נכון: דם: אישה בעולת בעל ביום … המשך לקרוא כי נפש כל בשר – דמו הוא.