ישליו אהביך.

תראה,

אני מציעה ככה:

שלום שהנסיגה על בסיס 67, בתנאים האלה:

תנאי ראשון:

שירושלים בצד הזה תהיה שטח בנאמנות בינלאומית של עמים מאמינים בבורא עולם.

והעיר תנוהל ניהול תפעולי של פלסטינאים ויהודים.

הכניסה והיציאה מירושלים תהיה חופשית לישראלים ולפלסטינאים.

היהודים והערבים בשטח זה, יוכלו להשאר במקומם, כולם.

מתנחלים, גם מחברון יורשו להשאר בהתנחלויות במשילות הרשות באם יחפצו, כאמור גם להם תהיה כניסה ויציאה חופשית מהשטח הפלסטינאי לישראלי ובחזרה.

תנאי שני:

אריאל נשארת בצד הישראלי.

תנאי שלישי:

כל מדינות העולם, כולל פרס, לבנון וסוריא יוכלו לשים שגרירות ואזרחיהם יוכלו לבוא לירושלים דרך פלסטין עד כינון שלום מלא עם מדינות אלה.

תנאי רביעי,

ישליו אוהביך:

שיהיה ברור, העיר תנוקה מכל תועבה ככתוב בתורת ישראל: חזיר, שיקוצים, הומואים, עבודה זרה וכו’.. תועבות אלה לא יקויימו בירושלים.

עובדיה יוסף פסק שיהודי יכול להתפלל במסגד וסייג, תפילה עברית. צודק.

וזאת על סמך פסיקתו של הרב משה בן מיימון שהישמעאלים מייחדים את האל כראוי.

אין כל בעיה שמוסלמים ויהודים יתפללו יחד במקומות הקדושים לנו.

כשערכתי את התוכנית הפולנית שמעתי את שירת ההללו-יה של הפולנים וגם של הרוסים שערכתי את התוכנית הרוסית, שני עמים אלה שרים הללו-יה מאוד יפה, של האמריקאים כולנו שמענו גם של האפרו אמריקה וגם של האנגלים כולנו שמענו.. ומשכך, הנוצרים יכולים לשיר עמנו, עם הסתייגות, בירושלים לא יתקיים מסחר ומאכל של חזיר ושיקוצים וזאת כדבר הבורא. כמשפט אלהי הארץ הזאת. ותביאו את העוגב אתכם.

.