יהללוך ולא מפיך.

חודש רביעי- שנת שבעים וארבע לקוממיות שהפכה לעצמאות.

כותרת היום:

ההבדל בין דוד המלך לסמי עופר הוא-

סמי עופר שילם 20 מליון לירות שטרלינג כדי שיהיה לו שם בלונדון במוזאון הימי. אם סמי עופר לא היה תורם למוזאון הימי של לונדון 20 מליון לירות שטרלינג , העם האנגלי לא היה עושה שם בלונדון.

דוד המלך לא שילם כסף כדי שאבות ואמהות בלונדון יקראו לילדהם על שמו.

סמי עופר עשה לעצמו שם ושילם על כך.

דוד המלך לא שילם כסף שיקראו לילדים על שמו בכל העולם.

שנאמר-

יהללוך ולא מפיך.

האהבה שקיבל סמי עופר מהעם האנגלי היא אהבה שתלויה בדבר.

האהבה שמקבל דוד היא אהבה שאינה תלויה בדבר וזאת אהבת אמת.

ברור לכל שלאחר שויקטור מדינה פירגן לעופר הנחה של כ- 4 מליארד שקל בתמלוגים ולאחר שקיבל מענקי מדען ממשלמי המיסים בישראל, עידן עופר לא יכול להחשב כתורם בישראל כשתרם חלק מהכסף שקיבל מהעם. תורם לעם מהכסף של העם…. ועוד עושה לאבא שלו שם.

.