חיבוק ולא נידוי- עת כנוס אבנים.

אותו הדבר אמר בן סלמאן כשהציעו לו להשתתף בחרם על אירן, הוא סרב  וזאת כמוסלם וכמוסלם הוא יותר בענין של גשר לאיראן.  

“כשברקע גוברת המחאה על הרפורמה המשפטית, ברנדס חרדה.”אנחנו מקוטבים היום וזה הכאב והפחד הכי הגדולים”, אמרה בריאיון. “דווקא כמי שמצויה בתרבות ובהיסטוריה היהודית, אני יודעת שאנחנו עם למוד מלחמות פנימיות. המלחמות שלנו, לפעמים הצליחו לעצור אותן, אבל לפעמים לא ואז זה הביא עלינו אסון. אני מראה אגב, בתקופת הבעל שם טוב, איזו מלחמה הייתה עם המתנגדים לחסידות. ואלמלא התלמיד של הבעל שם טוב שאמר ‘אנחנו לא משיבים מלחמה, אנחנו מחבקים ולא מנדים’ – מי היה יודע מה היה קורא”.” מראיון עם יוכי ברנדס בכאן חדשות.

‘אנחנו לא משיבים מלחמה, אנחנו מחבקים ולא מנדים’ – מי היה יודע מה היה קורא”.

אנחנו מחבקים ולא מנדים

אותו הדבר אמר בן סלמאן ביחס לאיראן שהציעו לו להשתתף בחרם על אירן, הוא אמר לא רוצים להשתתף בחרם וזאת כמוסלם וכמוסלם הוא יותר בענין של גשר לאיראן.  סלמן הוא אדם רציני כמו שאומרים והאוזן האיראנית שמעה את דבריו.. ואלה לא פולטים כדורי סרק מהפה שלהם כמו שאומרים…. לכן סגרו שלום “טיק טק” כמו שאומרים..

זאת אומרת שגם אם אין חיבוק, הדבר אינו אומר שיש נידוי.

להבנת הדבר בעת הזאת, למרות שלשמאלנים ולימנים יש ויכוח אסור שהויכוח יחיל נידוי של המתנחלים.

גם אני חטאתי בדבר, יש לי בעיה עם החבר’ה דרוקמן ובנט.

לפני כמה שנים הייתי בחג במלון עם אמא שלי והיו שם חבר’ה מעלי.

ואמא שלי דברה איתם ואמרתי לה שהם מתנחלים (איך שהאדם התיישב לשולחן הוא הכריז שהוא מתנחל)

שלא תהיה בעיה…(גם אמא שלי היתה בדיעה שיש לגבול את המדינה בעת הזאת כאישור הגויים)

אז אמא שלי אמרה, שהוא בן אדם נחמד..  

כתוכחה לי.