התפלה כקדם לדשנים.

חודש חמישי- שנת שבעים וארבע לקוממיות.

צריך לבחון את ההבדלים בין גידולים שהושקו במי התפלה לבין אלה שהושקו ממי נהרות ונחלים ובארות.

במשל האדם עץ השדה, הוכח שמים אלה פחות טובים לאדם. ואם שותים ממים אלה יש להשלים חוסרים.

כמו לדשן את האדמה במינרלים החסרים במי ההתפלה..

.