השריפות ביוון (וגם בהוואי) ביטוח במקרה שריפה.

**

תראה,

בביטוח למקרה שריפה רגיל יש הבטחה לכיסוי ביטוחי גם במקרה שמקור השריפה מחוץ לבית.

נגיד אתה גר ליד פארק, ואנשים עושים שם על האש- BBQ- וגיץ עף לבית שלך, הביטוח ישלם.

אותו הדבר אם מקור השריפה בחצר ביתך.

לא משנה מה מקור השריפה מחוץ לבית שלך במקרה והבית שלך נפגע מהדבר ובמקרה ועשית ביטוח- הביטוח ישלם.

כך גם במקרה השריפות ביוון.

ברור שאם השריפה מקורה בפשע כמו רצון להטות תיירים מיוון ל…- גם במקרה זה- הביטוח ישלם.

**