הרעלה במי הכנרת.

מי ההתפלה הם טכניקה שמדמה את האדים שעולים מהים או מכל מקור מים ונהיים לעננים ויורדים בחזרה עם הגשם.

יש מאגר מים עם גופי חימום כמו אלה של הקומקום השמלי שעם חימום המים יש אידוי ויש כלי לצבור האדים שבקירור הופכים למים בחזרה.

גם גז מתאדה בחום והופך לנוזל בחזרה עם הקירור.

יכול להיות שהיה זיהום של המים בחומרים מתאדים וגם הם נאגרו לאחר האידוי.

בכינרת כשיש תופעה כזאת אפשר לראות תוצאה כחי שמת במקרה של הרעלה כזאת. יותר קל לזהות הרעלה.

צריך לחשוב שסימפטום כזה לא נראה במי התפלה שמוזרמים לברז שלנו ישירות, המים המותפלים המוזרמים ישירות לברז הם ללא הדילול של מי ההתפלה עם מי הכנרת.

היחס בין מי התפלה למי הכנרת הוא כזה שאחוז המים המותפלים בכוס המים הוא נמוך יותר מהמים המותפלים המוזרמים ישירות לברז ולא דרך המוביל הארצי. במקרה כזה המים בכוס הם מאה אחוז מותפלים, ומשכך כמות הרעל תהיה גדולה יותר באם זאת סיבת תמותת הדגים באזור נחל צלמון.

יכול להיות שאנשים יחלו או חלו מהדבר, אך שלא כמו מקרה הכנרת שהסימפטום הוא אלפי או מאות דגים מתים, ומשכך לא ידעו לזהות שהדבר הוא מהמים האלה.

ההתפלה המוזרמת לכנרת היא מעודפים של מי התפלה מאזורים אחרים, אז אם כך, וזאת הסיבה, אז מיים כאלה הגיעו גם למי הברז במינון מורעל גבוה יותר.

*במחשבה יום אחרי, יכול להיות שיש הפלרה במים המותפלים, העובדה שהפלרה לא הורגת אדם, לא מעידה שהיא לא הורגת דגים.

אגב, האיסור לדוג דגים בעת הטלת ביצים, הוא נכון והוא באינטרס של הדייגים כדי שבעונה הבאה יהיו דגים חדשים לדוג.

.