החיסון כיוצר המוטציא.

חודש רביעי- שנת שבעים וארבע לקוממיות שהפכה לעצמאות.

מוטציא. המוטציא היא התפתחות של החיידק לעמידות לתרופה למחלה.

כך שלמעשה החיסון הוא היוצר את המוטציא. המוטציא לא היתה נוצרת ללא החיסון.

בשורה התחתונה בשיא של הגל הראשון היו כ- 500 חולים ביום. בשיא של הגל הנוכחי הממוצע הוא עשרת אלפים חולים ביום, כך שאין תועלת בחיסון.

.