ברוך שפטרנו מענשם של אלה.

מחשבות בעת למידת ספר מלכים השני:

עם חטא שלמה, נקרעה המלכות לשנים, מלכות יהודה לזרע דוד ומלכות ישראל לעשרת השבטים. כמובן ששבט הלוי כמובדל מישראל לא נחשב בזה ולא נחשב בזה. מתוקף הדבר, מלכות ישראל החוטאת לא מחטיאה את יהודה. על אותו משל, בעת הזאת מדינת ישראל היא מדינה של כמה לאומים אזרחים בה ושחוקתה חוטאת לתורת ישראל כמו שחטאו ישראל  ומלכיהם בעתות כאלה ואחרות. ומשכך מדינת ישראל לא מחטיאה רק את שבט יהודה בחטאי המדינה כחוטאת למקום,  מהבחינה הזאת היהודים גרים בישראל כמו הגרים המוסלמים והנוצרים והדרוזים שגם הם בוחרים ושווי זכויות בארץ בשלטון המדינה הזאת, בעת הזאת. אתה לא יכול להחטיא את יהודה בשם ישראל. לצורך הענין מכירת חזיר ופירות ים נחשב לחטא באדמה הזאת. תראה גם בתורת היהודי וגם של המוסלמים והנוצרים אסור הומו. חוק ההמרה בה קהילת השוכבים את זכר משכבי אשה הסו את המבקשים להשיבם , למעשה פטר את את תושבי ישראל מעונשם של אלה.

הזמן הזה, הוא זמן שנחשב לזמן הסתר פנים, ומשכך זאת העת וחוקותיה:

בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה: שופטים.

למרות היות יהודה בארץ הזאת יהודה הוא בעת גלות.

ומשכך אין יכולת להחטיא את יהודה כעם ומשכך גם במקרה הזה:

אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָֽתוּ: דברים.

.