בעיית גנום או בעיית נפש- לבחירתך.

בענין ילודה מההומואים וההומואיות (מה שאתם רואים כמקבילה להומו ממין נקבה , היא לא לסבית, היא הומואית) אני טוענת שיש להשיב, אוחנה טוען הפוך, הם טוענים שהענין הוא גנום.

נגיד שכך, ברור שבת ובן ישראל צריכים להזהר בדבר מבחינת להוליד ילדים לילדיהם, אתם לא רוצים שבדם של ילדיכם יהיה גנום הומוסקסואלי.

גנום של איש השוכב את זכר משכבי אשה הוא מהסוג דם שנכרתה נפשו מישראל, הנפש היא בדם.

כי נפש כל בשר – דמו הוא.