הבולענים כמשל.

שאתה צועק בירושלים שדבר בורא עולם שהורד לישראל עם משה הוא חשוך, אתה לא יכול לקוות לקבל אור מבורא עולם מר ביבי. צבא עם חיילים טמאים לא יכול לקוות לעזרת הבורא במלחמה. יש מצב שגנץ והחברים שלו יגידו לי זמנך קצוב.
אני אומרת לכם יותר נכון ללמוד מהדבר ולתקן.