אשרי האיש אשר לא הלך בעיצת רשעים.

אני חשבתי על ענין חורשת האקליפטוס. המשוררת כתבה- חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה. עד פה הכל בסדר בהתאמה לאזור הכנרת, ההמשך – וריח … המשך לקרוא אשרי האיש אשר לא הלך בעיצת רשעים.