אשרי האיש אשר לא הלך בעיצת רשעים.

אני חשבתי על ענין חורשת האקליפטוס.

המשוררת כתבה- חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה.

עד פה הכל בסדר בהתאמה לאזור הכנרת,

ההמשך – וריח המלוח על המים, לא מתאים לתאר את ריח הכנרת בעת שנכתב השיר.

בעת הזאת יש התכנות לריח מלוח על המים וזאת עם הזרמת מי ים מותפלים לכנרת.

המשוררת דברה על שבע אמהות, שבע כלות ושבע עלמות ואורח שמחכים לו ומי לא יטעה ומי לא ישגה  ומי יפתח לו השער או הדלת.

יש פה שלוש אפשרויות:

  1. ומי לא יטעה
  2. ומי לא ישגה
  3. ומי יפתח לו השער או הדלת.

אני לא פותחת.

בשיר יש הכוונה לפתוח הדלת, הרוב מבינים מהשיר שזאת טעות לא לפתוח את הדלת.

כאמור אני לא פותחת. יכול להיות שזה מלאך המוות… לא פותחת לו…