תיבול שפת שם בשפת שם אינו חטא בבל.

*

במקומות שאתה מתבל את העברית באנגלית,

אני לעתים מתבלת בערבית.

ערבית היא שפת שם,

כך שבמדד הנכונות,

ערבית לתיבול העברית נכונה יותר מהאנגלית.

מעט אחרי נח ומעט לפני אברהם בני נח דיברו שפה אחת.

ואז בורא עולם בלל את שפתם של אלה לשלוש ערוצי שפות, שם, חם ויפת.

כך שתיבול שפת שם בשפת שם אינו חטא בבל.

יש כאלה שהם אנטישמים במובן של אנטי- שם.

*