אחריות מנהיג, אחריות מפקד.

ואני אומרת מפה אם החיל הזה ירדם בשמירה על הבסיס שלו בעת חדירה של מחבלים שיטווחו בחיילים ובמפקד שלהם, אתה הרמטכ"ל, אתה שר הבטחון, אתה ראש הממשלה-

אשם אשם אשם.

חייל עני שנאלץ לעבוד בחופשתו כדי לאכול ולעזור למשפחתו יהיה עייף במשמרת.

כמו יורם גלבוע קודמך שהיה אשם- גם אתה תהיה אשם באם יקרה שחייל נרדם בשמירת בעת חדירת מחבלים לבסיס.

כנראה, שמהמקום הזה:

בא זה:

.